Disclaimer:

 

De informatie op deze website, eco-straws.nl, is met grote zorg samengesteld. Wij streven ernaar om accurate en actuele informatie te verstrekken, en kunnen garanderen dat de inhoud altijd volledig up-to-date is.

 

Sommige teksten en foto's die op deze website worden gepresenteerd, zijn ons eigendom en vallen onder het auteursrecht. Het is niet toegestaan om deze teksten en foto's zonder onze uitdrukkelijke toestemming te gebruiken of te reproduceren.

 

Op deze website maken we gebruik van reclame en kunnen er posts zijn waarvoor wij betaald hebben gekregen. Het kan zijn dat we affiliate links gebruiken, wat betekent dat we een commissie kunnen verdienen als u via deze links een aankoop doet. Wees ervan bewust dat dit geen invloed heeft op de objectiviteit en eerlijkheid van onze beoordelingen en aanbevelingen.

 

Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden, onvolledigheden of schade veroorzaakt door het gebruik van de informatie op deze website. Gebruik de informatie op eigen verantwoordelijkheid.

 

Mocht u nog vragen hebben over deze disclaimer, neem dan gerust contact met ons op.

 

 

_________________

 

 

Privacybeleid:

 

Dit privacybeleid beschrijft hoe eco-straws.nl persoonlijke informatie verzamelt, gebruikt en beschermt van bezoekers van onze website. Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy en zullen er alles aan doen om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens veilig worden behandeld.

 

Verzameling van persoonlijke informatie:

Bij het gebruik van onze website kunnen wij bepaalde persoonlijke informatie van u verzamelen, zoals uw naam, contactgegevens en demografische informatie. Deze gegevens worden vrijwillig door u verstrekt via bijvoorbeeld contactformulieren of het plaatsen van een bestelling.

 

Gebruik van persoonlijke informatie:

Wij verzamelen uw persoonlijke informatie om u de best mogelijke service te bieden en om te voldoen aan uw verzoeken, zoals het beantwoorden van vragen, het verwerken van bestellingen en het leveren van producten. Daarnaast kunnen wij uw gegevens gebruiken om onze website te verbeteren en om u gepersonaliseerde inhoud en aanbiedingen te sturen die mogelijk interessant voor u zijn.

 

Beveiliging van persoonlijke informatie:

Wij nemen alle noodzakelijke maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, verlies, diefstal of ongeoorloofd gebruik. Wij maken gebruik van beveiligde technologieën en interne procedures om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig worden opgeslagen en verwerkt.

 

Openbaarmaking van persoonlijke informatie aan derden:

Wij zullen uw persoonlijke informatie niet verkopen, verhuren of delen met derden, tenzij wij hiertoe wettelijk verplicht zijn of indien dit nodig is voor de uitvoering van onze diensten aan u. In dergelijke gevallen zullen wij ervoor zorgen dat adequate maatregelen worden genomen om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te waarborgen.

 

Externe links:

Onze website kan links bevatten naar andere websites. Houd er rekening mee dat wij geen verantwoordelijkheid dragen voor het privacybeleid van deze websites. Wij raden u aan om het privacybeleid van elke website die u bezoekt te lezen.

 

Cookies:

Wij maken gebruik van cookies op onze website om het verkeer en gedrag van bezoekers te analyseren en om uw voorkeuren te onthouden. U kunt cookies uitschakelen via de instellingen van uw internetbrowser, maar dit kan van invloed zijn op de functionaliteit van de website.

 

Wijzigingen in ons privacybeleid:

Wij behouden ons het recht voor om dit privacybeleid op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen zullen op deze pagina worden geplaatst, dus raden wij u aan deze regelmatig te controleren.

 

Neem contact met ons op:

Mocht u vragen of opmerkingen hebben over ons privacybeleid, neem dan gerust contact met ons op. We doen ons best om uw vragen zo snel mogelijk te beantwoorden.

 

____________

 

Wij verwerken persoonsgegevens op basis van de noodzaak om te voldoen aan onze contractuele verplichtingen jegens u, op basis van uw toestemming, en/of op basis van ons gerechtvaardigd belang bij het aanbieden en verbeteren van onze diensten.

 

Ontvangers van persoonsgegevens:

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met derden, zoals verzendpartners en betaalproviders, om de uitvoering van onze diensten mogelijk te maken. Deze derden mogen uw persoonsgegevens alleen gebruiken voor het uitvoeren van specifieke taken namens ons en zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te waarborgen.

 

Doorgifte van gegevens buiten de EU:

Wij geven uw persoonsgegevens niet door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze diensten en er passende wettelijke waarborgen zijn getroffen om de bescherming van uw gegevens te waarborgen.

 

Bewaartermijn van gegevens:

Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang als nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen en om de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld te realiseren. Indien u uw toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens intrekt, zullen wij uw gegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij er een andere rechtsgrond bestaat voor het behouden van de gegevens.

 

Rechten van de betrokkene:

Als betrokkene heeft u het recht om uw toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens op elk moment in te trekken. U heeft ook het recht om toegang te vragen tot uw persoonsgegevens, deze te corrigeren of te laten verwijderen, en om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Neem contact met ons op via de hierboven verstrekte contactgegevens als u gebruik wilt maken van deze rechten.

 

Klachten:

Als u een klacht heeft over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, kunt u contact met ons opnemen via de hierboven verstrekte contactgegevens. Daarnaast heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of de toezichthoudende instantie in uw land van verblijf.

 

Verplichting om persoonsgegevens te verstrekken:

Het verstrekken van persoonsgegevens aan ons is niet verplicht, maar kan noodzakelijk zijn voor het gebruikmaken van bepaalde functies of het ontvangen van bepaalde diensten op onze website. Indien u ervoor kiest om bepaalde gegevens niet te verstrekken, kan dit van invloed zijn op de functionaliteit van onze diensten.

 

Gebruik van geautomatiseerde besluitvorming:

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering, bij de verwerking van persoonsgegevens.

 

Ontvangst van gegevens van andere organisaties:

Wij ontvangen geen persoonsgegevens van andere organisaties.

 

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben over ons privacybeleid, neem dan gerust contact met ons op. We doen ons best om uw vragen zo snel mogelijk te beantwoorden.